09 mayo 2007

Os abogados do turno de oficio da comarca ameazan cun plante.

*Atención a foto: Tratase de Chon, compoñente de Unha Grande Chea ca nosa camisola de Eu son o Señor X.


Fai quince días, os 42 abogados que realizan o turno de oficio en Vilagarcía e os 29 que traballan en Cambados chegaron a firmar un escrito no que presentaban sua renuncia. Foi unha decisión de envergadura, porque implicaría que os detidos sin ingresos carecerían de asistencia letrada e, polo tanto, habería que deixalos en liberdade. Supondría un parón na xusticia, quebradeiros de cabeza para os policías e unha merma nos dereitos dos detidos. A renuncia, sen embargo, no se fixo efectiva, porque ese mesmo día, o Colexio de Pontevedra comezou conversacions ca Consellería de Xustiza para solventar o problema que os había levado a tomar una decisión tan drástica.

E o problema tampoco e baladí, porque a Xunta de Galicia reclama aos abogados da provincia 275.000 euros cobrados polos servizos realizados no primer cuatrimestre do 2005 e que, a entender da administración, no están xustificados. O quid da cuestión radica, como explicou Máximo Patiño, delegado d turno de oficio en Vilagarcía, na que «a mayor parte destas persoas son drogadictos ou delincuentes a os que no podes reclamar os papeles que xustifiquen que non teñen ingresos para poder beneficiarse do turno de oficio».

Xa cando a Xunta de Galicia estaba en mans do PP presentabanse as veces estos problemas. Pero os letrados recoñecen que enton había mais manga ancha e que abonabanse os servicios que o Colexio de Abogados reclamaba, sin mais. «Dabase por feito que en ocasions non podían xustificarse». Os responsables de Xustiza co PSOE queren levar a cabo unha maior fiscalización dos servizos e de ahí que reclame as cantidades dos que no considera xustificados. E esos 275.000 euros son sólo dun cuatrimestre, co que a cifra se triplicaría de facerse un balance anual.

Os abogados son conscientes de que, ca normativa na man, pode ser certo que moitas veces falten papeis que xustifiquen a asistencia gratuita, pero creen que non e un problema dos letrados e que debería ser a administración a que requirise a cantidade o defendido si se demostra que tiña ingresos para pagarse a defensa.

Tres a semana.

A pertenencia o turno de oficio e voluntaria. O que e obrigatorio e que se garantice o servizo, unha responsabilidad en mans do Colexio de Abogados. Pero unha vez que haxa o número de letrados suficiente para cubrir as gardas, os demais abogados de cada partido xudicial poden o non sumarse ao servicio, según como lles conveña.

En Vilagarcía ai 42 abogados que turnanse para a asistencia gratuita, e en Cambados, 29. Máximo Patiño asegura que non e o pago dos servicios o que lles anima a sumarse, xa que as remuneraciones son baixas, moito mais que noutras comunidades. Por eso non soe ser a única fonte de ingresos.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Non é certo que non se poidan xustificar na grande maioría das veces que o cliente ao que defendeu o avogado é insolvente, coido que achegando a declaración de insolvencia dictada polo Xulgado sería máis que suficiente. Pero hai máis coa antiga Lei (Beneficios de Xustiza Gratuíta), o avogado estaba na obriga de tramitarlle o procedemento ao seu cliente, quizais habería que volver a elo, e así xustificaríanse todas as cantidades, pero claro vai unha persoa insolvente a achegar o que a burocraria lle pide (moreas e moreas de papeis e papeis) para que lle concedan que ten dereito a Asistencia Xurídica Gratuíta, cando non facéndoo lle teñen que designar o Avogado de Oficio que pola súa situación tampouco poderá pagar, aínda que non teña dereito legal a ela, na práctica tén un dereito real total. Loxicamente a persoa insolvente opta polo que lle é máis doado, pasar de todo.

Anónimo dijo...

que ghuapo está Chon coa camiseta do Sr. X, e amolado, moi pero que amoladísimo, quen todos sabemos por non aturar a exhibición e por estar este foro dando caña a eses dos sloganes: confianza é futuro, confianza e futuro, avanzaremos ou avancemos xuntos, traballemos xuntos (por suposto na Deputación Provincial), centrados en ti, e non sei cantos máis. En Poio en en Pontevedra dáse nos sloganes o bilingüísmo bífido.